نمونه سوال

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی مقطع ششم ابتدایی (سوالات جدید اضافه شد.)

 

دانلود سوالات ششم ابتدایی

آزمون ادبیات فارسی
دانش آموزان ششم ابتدایی

نمونه سوالات فارسی
ششم دبستان

آزمون ورودی ریاضی
ششم ابتدایی

دانلود نمونه سوال
ریاضی ششم ابتدایی

نمونه سوال علوم
تجربی ششم ابتدایی - مهرماه

نمونه سوالات دروس
اول و دوم درس علوم تجربی ششم
دبستان

درس علوم ششم ابتدایی
- نیرو 1

درس علوم ششم ابتدایی
- نیرو 2

درس علوم ششم ابتدایی
- میکروسکوپ

درس علوم ششم ابتدایی
- سفر

درس علوم ششم ابتدایی
- سرگذشت دفتر من

درس علوم ششم ابتدایی
- خیلی بزرگ ، خیلی کوچک

فرم بررسی دروس فارسی
ششم ابتدایی 1

فرم بررسی دروس فارسی
ششم ابتدایی 2

نمونه تکلیف درس
فارسی ششم ابتدایی

راهنمای درس به درس
علوم تجربی پایه ششم ابتدایی

نمونه سوال درس
اجتماعی ششم ابتدایی- درس اول

نمونه سوال درس
اجتماعی ششم ابتدایی- درس دوم

نمونه سوال درس ریاضی
ششم ابتدایی - فصل اول کسر متعارفی - جمع و تفریق

نمونه سوال درس ریاضی
ششم ابتدایی - فصل اول کسر متعارفی - ضرب و تقسیم

نمونه سوال درس ریاضی
ششم ابتدایی - فصل دوم عددهای اعشاری - نمایش اعشاری عددها

نمونه سوال درس ریاضی
ششم ابتدایی - فصل دوم عددهای اعشاری -جمع و تفریق و ضرب عددهای
اعشاری

نمونه سوال درس ریاضی
ششم ابتدایی - فصل دوم عددهای اعشاری - تقسیم یک عدد بر عددهای
طبیعی

نمونه سوال درس ریاضی
ششم ابتدایی - فصل دوم عددهای اعشاری - تقسیم یک عدد بر عددهای
اعشاری

نمونه سوال درس ریاضی
ششم ابتدایی - فصل دوم عددهای اعشاری - راهبرد الگویابی

 
/ 0 نظر / 6 بازدید