سوالات متن درس ونکات مهم رو تایپ
کردم.

 

برای استفاده از لینک زیر دانلود
کنید.

                        
                                   زمین پویا 
   


فیلم آموزشی زمین پویا 
          

 فیلم آموزشی آتشفشان1

فیلم آموزشی آتش فشان ۲ 

 

زمین گرمایی 

 

           
ماگما 1                                      ماگما2

/ 0 نظر / 5 بازدید