1 .دانش آموزان در اعمال نیرو به
اجسام دیگر و همزمان احساس عکس العمل آن، تجربهٔ کافی دارند. اما نمی دانند وقتی
مثلاًبه توپی ضربه می زنند، به توپ نیرو وارد کرده اند و همزمان توپ نیز به پای
آنها نیرو وارد کرده است. چون کلمهٔ نیرو در زندگی روزمره ودر محاوره های معمولی
استفاده می شود معادل علمی آن که همان هل دادن یاکشیدن  است را باید ابتدا جا
بیندازیم. برای این منظورمعمولاً از فراخوانی تجربه های دانش آموزان استفاده می
کنیم.


2 با توجه به تم یا زمینهٔ این درس
و درس بعدی که ورزش ونیروست، بیشتر مثالها و فعالیتها حول ورز شهای مرسوم است.در
صورتی که شما در منطقه و استان خود دارای ورز شها و یابازی های محلی مرسوم هستید،
می توانید از آنها برای جایگزینی برخی از فعالیتها استفاده کرده و در طرح درس خود
از آنها بهره ببرید.


3  .برای درگیر کردن و بحث جدی در
مورد نیرو، می توانیم بریده هایی از فیلم ورزش های مختلف مانند: فوتبال، والیبال،
تنیس و… را در کلاس پخش کنیم و در مورد اثرات نیرو در بازی ها بحث
کنیم.

4. توصیه می شود بنا به مقتضیات
کلاس یک یا دو بند ازعلم و زندگی صفحهٔ 48 انجام شود تا نیرو حس شود. در انجام این
فعالیت می توان بحثهایی در مورد اینکه ما دست دوستمان را هل می دهیم (می کشیم) او
نیز دست ما را هل می دهد (می کشد)، سؤالاتی را مطرح کرد تا زمینه چینی لازم برای
ورود به بحث بعدی صورت گیرد.

5. ممکن است اصطلاح علمی بر هم کنش
را دانش آموزان متوجه نشوند. در این صورت می توانیم از معادل های آن مانند،
اثرمتقابل یا فعل و انفعال، کنش و واکنش و…استفاده کنیم. بهتر است
قبل از شروع به تدریس این بخش، دانستنی مرتبط با این بخش را مطالعه کنیم.
توجه داریم وقتی ما جسمی را مثلاً هل می دهیم، جسم  نیز ما را هل می دهد که یکی از
این نیروها کنش و دیگری واکنش نامیده می شود.

6 .   در فعالیت «علم و زندگی »
صفحهٔ 50 ؛ الف( اگر نیروها موازنه شوند یعنی دو گروه نیروی هم اندازه به طناب وارد
کنند و نیروها همدیگر را خنثی کنند، جسم حرکت نمی کند.ب( در این حالت، گروهی که
نیروی بیشتری وارد کرده، گروه دیگر را به طرف خود می کشد. در این حالت نیروها
موازنه نیستند و یکی از نیروها دارای مقدار بیشتری است. بنابراین بر طناب نیروی
خالصی وارد شده است.

فعالیت پیشنهادی

مسابقهٔ ماشین های بادکنکی: در
انجام این فعالیت مراحل روش علمی را تمرین می کنیم. در این فعالیت قرار است
بادکنک،ماشین را به حرکت درآورد. می توانیم با بادکردن یک بادکنک و رها کردن آن و
مشاهدهٔ رفتار آن شروع کنیم. بار دیگر یک نی واردسر بادکنک کرده و با نخ آن را محکم
می بندیم، بادکنک را باد کرده و رها می کنیم و رفتار آن را مشاهده می کنیم.از گرو
هها می خواهیم یک ماشین بادکنکی تهیه کرده و آن را امتحان کنند و اشکالات احتمالی
آن را رفع کنند و برای روز مسابقه  آماده شوند. مراحل مختلف ساخت یک نوع سادهٔ آن
در زیر آورده شده است.

وسایل مورد نیاز: چند عدد نی، 4
عدد قرقره، پاکت آب میوه، خلال دندان، قیچی، بادکنک و…

توجه: در کار کردن با وسایل تیز
مانند قیچی و یا چاقو مراقبت لازم صورت گیرد.

اولیاء دانش آموزان می توانند در
این کار با فرزندانشان مشارکت نمایند و در روز مسابقه در مدرسه حضور
یابند.

منبع روش تدریس علوم تجربی ششم دبستان

/ 0 نظر / 4 بازدید